Etkili İnsan İlişkilerini düzenleyen kurallar

Etkili İnsan İlişkilerini düzenleyen kurallar

İnsan ilişkilerini düzenleyen ana kuralları sıralamak istersek;

- Toplum İçerisindeki İnsan İlişkilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

- Kılık Kıyafet (Giyinme) Konusundaki Görgü Kuralları

- Tanışmalarda (Karşılama, Selamlaşma, El Sıkma) Konularında Görgü Kuralları

- Hitap Etme, Söz alma ’da Uyulması Gereken Görgü Kuralları

- Telefonla Konuşurken dikkat edilecek genel kurallar şeklinde sıralayabiliriz.

Bunların her birini makale olarak ayrı ayrı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan;

Toplum İçerisindeki İnsan İlişkilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Bir toplumun (Amme) oluşumunda, meydana gelmesinde veya gelişmesinde, o toplumu meydana getiren insanlar arasında iletişim olarak insan ilişkilerinde uygulanması gereken çok önemli olduğunu düşündüğüm görgü kuralları bulunmaktadır.

 

Genel olarak görgü, nezaket kurallarına uyma gibi yasal zorunluluklar bulunmamaktadır, ancak toplum içerisinde insan ilişkileri olarak bakacak olursak toplum içerisinde insanların birbirlerini zorlayan inanç, örf, adet, gelenek gibi kavramların bireyler üzerinde kuvvetli bir etkisi vardır.  İnsanlar uymak zorunda olduğu kuralları toplum içinde ayıp diye tabir edilen duruma düşmemek için uygularlar.  Yoksa kanunen veya hukuken suç olarak anılmamaktadır. Görgü kurallarına riayet etmeyen toplumun bireyleri suç işledi olarak işlem görmezler. Ancak etik değerleri yerine getirmedikleri bakımından toplum içerisinde dışlanma, kaçınma, uzak durma, görüşmeme, kaçma gibi etkilerle karşılaşılabilir. Aynı zamanda nezaket ve görgü kurallarına uymayan bireyler bencil, kaba, saygısız, terbiyesiz, nezaketsiz, görgüsüz vs. gibi vasıflarla isimlendirilmektedir. Toplum bu bireyleri cezalandırmaktan ziyade kınamak şeklinde bir sonuca gitmektedirler.

Bununla birlikte toplum içerisinde nezaket, görgü kurallarına riayet eden, uyan bireyler ise tam tersine görgülü, hanımefendi, beyefendi, akil insan, cömert, saygılı vs. şeklinde güzel ifadelerle isimlendirilmektedir.

Bu kurallar toplumdaki uygarlık düzeyinin de göstergesi olabilir. İnsanın bencil, kaba düşüncelerinden sıyrılarak, başkalarına karşı davranışlarını bir düzene koyması, onun duyarlı ve nazik olmasını sağlar. Bu da insanların birbirleriyle olan ilişkilerini sağlıklı ve tutarlı olmasına neden olur.

Görgü, nezaket kuralları toplumdan topluma, bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye, şehirden şehire, yöreden yöreye değişebilmektedir. Bu yüzden bu kurallar toplum içerisinde yaşanarak öğrenilir. Büyüklerden yapılan telkinlerle, uyarılarla veya bir şekilde o yörenin kurallarının merak edilmesi şeklinde öğrenilir. İnsanlar toplum içerisinde yaşadıklarından yani tek başına yaşayamayacağından toplumun içindeki kuralları öğrenmek ve bilmek zorundadır. Görgü, nezaket kurallarının yanında insanlar, bireyler insan ilişkilerinde iletişim olarak veya birbirlerini anlama, anlaşılma vs. gibi şekillerle birbirlerine davranış şekillerine dikkat etmelidirler.

Toplum içerisinde yaşayan ve iletişimde insan ilişkilerinin daha iyi ve sağlıklı olması bakımından insanlar yani bireyler;

-Hoşgörülü ve iyimser,

-Yetişkin olarak olgun bir kişiliğe,

-Geribildirimleri yerle yerinde ve zamanında yapacak şekilde olmalı ve buna özen ve hassasiyet göstermelidir. Yine;

-Kıyafetine dikkat etmeli ve yerli yerinde giyinmeli,

-Başkalarına örnek olacak davranışlarda bulunmalı,

-Ahde vefa göstermeli,

-Sözünde durmalı,

-Ziyaretlerde kısa durmalı ve öz ve rahatlatıcı konuşmalı,

-Oturuş ve kalkışlarda hareketlerine özen göstermeli,

-Gerektiğinde özür dilemeli bunun bir erdemlik olarak görmeli,

-İnsanları rahatsız edici zamanlarda telefonla aramamalı, mahrem odalara girmemeli,

-meşgul olan bireyleri rahatsız edecek bir şekilde araya girmemeli,

-Genel olarak her türlü davranışlarımıza dikkat ederek toplum içerisindeki insan ilişkilerinin sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat sürülmesi için katkıda bulunmamız gerekmektedir.

İletişim ve Etkili İnsan İlişkilerinin toplum hayatındaki yeri ve önemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız

i ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız

Be Sociable, Share!


, , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bu yazı 06 Ekim 2012 tarihinde tarafından, İletişim Becerileri kategorisi altında yayınlandı. Konu takibici için RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.